Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานนิทรรศการ วิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดอ่านแล้ว 139 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมชมพิธีเปิดนิทรรศการวิสาขบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานกรรมการอำนวยการอนุรักษ์ และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

                นิทรรศการวิสาขบูชา มีแนวคิดจัดขึ้นเพื่อที่จะสรรสร้างให้พุทธมณฑลเป็นพุทธอุทยานแห่ง การหยั่งรู้ในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พื้นที่ในพุทธมณฑล จ.นครปฐม ให้สอดคล้องกับนโยบายฯ คณะรัฐมนตรี จึงมีดำริให้ใช้โอกาส วันวิสาขบูชา พุทธศักราชนี้ จัดนิทรรศการ วิสาขบูชา ขึ้น ณ พุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

นิทรรศการวิสาขบูชาจัดให้เป็นนิทรรศการกึ่งถาวร ได้มีการลำดับเรื่องราวในนิทรรศการแบ่งเป็นออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ ส่วนที่ 1 เตรียมตัวเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ส่วนที่ 2 กล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า ส่วนที่ 3 กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า ส่วนที่ 4 สวรรค์ชั้นดุสิต – เมืองลุมพินี – กบิลพัสดุ์ ส่วนที่ 5 ออกมหาภิเนษกรมณ์ ส่วนที่ 6 ตรัสรู้ ส่วนที่ 7 เมืองพาราณสี ส่วนที่ 8 กุสินารา ส่วนที่ 9 ภาพถ่าย เมืองต่างๆ (สังเวชนีสถาน) พร้อมเรื่องราวต่างๆ และส่วนที่ 10นิทรรศการพิเศษเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาพุทธมณฑล ตามดำริของ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์               

พุทธศาสนิกชนที่สนใจชมนิทรรศการวิสาขบูชา สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ยาวต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยภายในนิทรรศการจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบเป็นระยะ เพื่อไม่ให้นิทรรศการน่าเบื่อ ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei