Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ได้รับประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2558

เปิดอ่านแล้ว 239 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

               เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาผู้บริหาร จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากสถานีฯ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน "รักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี    ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

               สำหรับงาน "รักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว" จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งวาระสำคัญในการดำเนินการดังกล่าวคือการรณรงค์สร้างกระแสสังคมในการร่วมมือ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยตั้งเป้าหมายลดขยะจากถุงพลาสติก 88 ล้านใบ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2559  ภายใต้แผนงานสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการที่ยั่งยืนตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ และสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน ภาคธุรกิจเอกชน การเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 จังหวัด 1 อปท.ต้นแบบ ในการจัดการขยะที่ต้นทาง ส่งเสริมการสร้างวินัยให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แห่งกำเนิด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปี 2557 ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อคือสภาพแวดล้อมและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนพร้อมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้กลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนอีกด้วย

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei