Ch3Thailand Logo

ครอบครัวข่าวจัด สัมมนาเสริม ศักยภาพรายการ

เปิดอ่านแล้ว 115 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/main(29).jpg' />
     เมื่อครั้งที่ช่อง 3 ประกาศความเป็น “ครอบครัวข่าว” ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบันเพิ่งจะฉลองครบรอบ 4 ปี หรืออีกนัยหนึ่งคือ การย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งนับว่าการการท้าทายความสามารถของคนทำงานในแวดวงข่าวสารเป็นอย่างยิ่ง ในแต่ละปีจะเห็นว่า “ครอบครัวข่าว” ได้มีการพัฒนารูปแบบที่แตกต่างกันไป และในปี 2552 นี้  ช่อง3 ก็ได้ตั้งธงไว้เป็น “Year of  Contents” หรือปีแห่งการพัฒนาการพัฒนาเนื้อหา และหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั้นก็คือการพัฒนาบุคคลากร ซึ่ง ครอบครัวข่าว ได้เติมเต็มในเรื่องของบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญงานข่าวเพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสาระในทุกพื้นที่ข่าวทุกเวลาการนำเสนอข่าวของสถานี   

      นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับบุคคลากรที่เป็นตัวจักรหรือฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้ข่าวที่นำเสนอแก่ผู้ชมมีความน่าสนใจมีประโยชน์   รวมถึงเป็นการให้ความรู้ การกระตุ้นเตือนทั้งประชาชนและสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งคนข่าวของเรา  จึงเป็นตัวจักรสำคัญที่ ครอบครัวข่าวมิได้มองข้าม
 
    ดังนั้น การจัดอบรมในหลักสูตร “ก้าวต่อไปของครอบครัวข่าว” จึงได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ผลของการสัมนนาในครั้งนั้นทำให้บุคคลากรฝ่ายข่าวได้เกิดการพัฒนาในเชิงปฏิบัติมากขึ้นทั้งวิธีคิดและการนำเสนอ จนถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผลลัพธ์ที่เกิดก็คือ การวางแผนเพื่อการผลิตข่าวที่ดีที่สุด อันหมายถึงการคุณค่าของข่าวที่ผลิตขึ้นมาด้วยความตั้งใจและมีพร้อมในการนำเสนอ
 อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าปีนี้ ครอบครัวข่าวได้กำหนดพันธกิจไว้ว่าเป็น “Year of  Contents”  ดังนั้นบุคคลากรที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ จึงเต็มไปด้วยไฟแห่งการทำงานที่พร้อมจะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน เพื่อร่วมพัฒนาเนื้อหาของข่าวให้ดียิ่งๆขึ้น และเนื้อหาของข่าวที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากความคิดของบุคคลากรทั้งสิ้น
 การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะได้ แม่ทัพใหญ่อย่าง “คุณประวิทย์ มาลีนนท์” มาเป็นผู้นำแล้ว ยังมีบรรณาธิการข่าวส่วนต่างๆ ผู้ประกาศข่าว และ บุคคลากรในส่วนต่างๆของการการผลิตรายการข่าว มาร่วมตั้งวงในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และในครั้งนี้ เรายังได้สามารถเติมมุมมองของกองบรรณาธิการในการพิจารณาข่าวในแต่ละชิ้น โดยเน้นที่ความต้องการของผู้ชมและการเข้าถึงผู้ชม รวมถึงการได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของเราเอง และที่สำคัญที่สุดคือการปรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อป็นหล่อหลอมบุคคลากรในส่วนต่างๆให้เป็นทีมเดียวกัน
 คุณประวิทย์ มาลีนนท์ หัวเรือใหญ่ของ “ครอบครัวข่าว” ได้ให้แนวปฏิบัติแก่บุคคลากรข่าวที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผู้ชมและเพื่อร่วมกันสร้างครอบครัวข่าวให้เข้มแข็งโดยใช้หลัก 5H และ 3U คือ
 HOUR   –  ให้เวลา
 HAND   –  ทำงาน
 HEAD   –  คิด
 HONESTY  –  ความซื่อสัตย์
 HEART   –  หัวใจ
 UNIQUE  –  ความเป็นหนึ่งเดียว
 USEFUL  –  มีประโยชน์
 UTILIZE  -  ทำให้เป็นประโยชน์
 
     และนับจากนี้ต่อไป  สมาชิก “ครอบครัวข่าว” ทุกคน อันหมายถึงบุคคลากรทุกคน ตั้งแต่ บรรณิการข่าว ผู้ประกาศข่าว และเจ้าหน้าที่งานข่าวทุกตำแหน่ง ไม่ว่า ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ พิมพ์ข่าว ตัดต่อ  ออกอากาศ ฯลฯ ก็จะร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากการทำงานเป็นทีม ผลงานที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนแฟนครอบครัวข่าว ก็จะได้รับแต่คำว่าคุ้มค่า และในความภาคภูมิใจของคนทำงานคือคำว่าคุณค่าที่มอบให้คืนกลับไปสู่ประชาชนและสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei