Ch3Thailand Logo

สักครั้งในชีวิตสู่ “พุทธคยา”

เปิดอ่านแล้ว 617 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

จุดศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา กษัตริย์ผู้ทรงละทิ้งความเวทนา สู่การตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


“พุทธคยา” หรือ “วัดมหาโพธิ” สถานที่สำคัญที่สุดแห่งกลุ่มสังเวชนียสถาน เป็นดั่งสถานที่แห่งจุดเริ่มต้นของการมีพุทธศาสนาอุบัติขึ้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยชื่อนี้เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2545 เป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกในการเดินทางมาสักการบูชา
สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในบริเวณนี้ ได้แก่ เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ เป็นสัญลักษณ์ (landmark) ประจำพุทธคยา เนื่องจากเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยรูปร่างเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูงสองชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบปาละ ส่วนอีกชั้นประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร ต่อมาเป็น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้ และพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้าง พระแท่นวัชรอาสน์ ประดิษฐานไว้ข้างใต้เพื่อเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงการบำเพ็ญเพียรขององค์พุทธศาสดานอกจากนี้ ยังมี วัดไทยพุทธคยา วัดไทยแห่งแรกในอินเดียที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เนื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษแห่งอินเดีย โครงสร้างของวัดจำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารในกรุงเทพฯ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง รวมถึง วัดนานาชาติ ที่ทางรัฐบาลอินเดียได้ส่งสาส์นเชิญชวนประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธมาสร้างวัดไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้กลายเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาที่งดงาม อาทิ วัดญี่ปุ่น วัดจีน วัดพม่า วัดภูฎาน เป็นต้น


รับชมเหตุการณ์สำคัญสมัยพุทธกาลเพิ่มเติมได้ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 

ขอบคุณภาพจาก www.indiasinvitation.com, www.india.com

ซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei