Ch3Thailand Logo

อภินิหาร! พราหมณ์ทำนายแม่นยิ่งกว่าตาเห็น

เปิดอ่านแล้ว 603 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

โอรสน้อยผู้ย่างเจ็ดก้าวเมื่อแรกกำเนิด สู่การทำนายความเป็นใหญ่ในภายภาคหน้า มหากษัตริย์หรือมหาศาสดาคือหนทางที่จะเลือกไปเมื่อครบกำหนดห้าวันนับตั้งแต่พระราชกุมารน้อยประสูติ พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดา ได้จัดพระราชพิธีสรงองค์พระกุมารในสระโบกขรณี เพื่อถวายพระนามตามขัตติยราชประเพณี พร้อมทั้งสั่งให้ประชุมเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลาย เชิญพราหมณ์ 108 คนมาเลี้ยงอาหารในพระราชวัง จากนั้นจึงให้คัดเลือกพราหมณ์ผู้มีความประเสริฐ เป็นเลิศด้านวิทยาการยิ่งกว่าพราหมณ์ทั้งหมดมา 8 คน เพื่อถวายคำทำนายลักษณะของพระราชกุมารพราหมณ์ที่รับการคัดเลือกมานั้น ประกอบไปด้วย รามะพราหมณ์, ลักขณะพราหมณ์, มันตีพราหมณ์, ธชะพราหมณ์, โภชะพราหมณ์, สุทัตตะพราหมณ์, สยามะพราหมณ์ และ โกณฑัญญะพราหมณ์ พราหมณ์ชราเจ็ดคนแรกได้ชูนิ้วขึ้นสองนิ้ว และทำนายว่า “พระราชกุมารผู้นี้ หากครองเรือนจะกลายเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดในทวีป แต่หากออกบวชจะตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก” มีเพียงพราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะเท่านั้น ที่ชูนิ้วมือนิ้วเดียว และทำนายว่า “พระราชกุมารจะเสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน”จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการถวายพระนามพระกุมารว่า “สิทธัตถะ” อันหมายถึง หากพระกุมารประสงค์สิ่งอันใด จะได้พลันดังความประสงค์ สร้างความปีติโสมนัสให้แก่เหล่าศากยราชขัตติยวงศ์ยิ่งนักรับชมเหตุการณ์พุทธประวัติอันเกี่ยวเนื่องกับการประสูติได้ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 ซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei