Ch3Thailand Logo

ตำนานพญานาคผู้พิทักษ์ “พระพุทธเจ้า”

เปิดอ่านแล้ว 4,727 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

หากลองสังเกตจะพบว่าหนึ่งในพระพุทธรูปปางต่างๆ มีอยู่ปางหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ “นาค” เรียกว่า “ปางนาคปรก” เป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าอันเป็นที่มาของพุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางนี้ตำนานที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรกตามความเชื่อทางศาสนาพุทธกล่าวถึง “มุจลินท์” พญานาคผู้ปกป้องพระสมณโคดม (พระพุทธเจ้า) ขณะทรงบำเพ็ญเพียรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิท่ามกลางพายุฝนเป็นเวลา 7 วัน โดยพญามุจลินท์นาคราชขดตัวล้อมพระวรกายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชั้นๆ ได้เจ็ดรอบ แล้วแผ่พังพานขนาดใหญ่ป้องเบื้องบนพระเศียรไม่ให้พระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกลมฝน ทั้งยังป้องกันแมลงและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายไม่ให้รบกวนการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ด้วย

ขอบคุณภาพประกอบจาก horoscope-yan.blogspot.com

เมื่อฝนหยุดตกพญามุจลินท์นาคราชจึงคลายขนดจากพระวรกายพระพุทธเจ้า แล้วแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามยืนถวายนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่นาคจำแลงความว่า “...ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว รู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างไร ความเป็นคนไม่เบียดเบียน คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย และความเป็นคนปราศจากความกำหนัด คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้ เป็นสุขในโลก ความนำออกเสียซึ่งอัสมิมานะ คือความถือตัวตนให้หมดได้นี้ เป็นสุขอย่างยิ่ง...”


ขอบคุณภาพประกอบจาก medium.com/@princenaga


พุทธปาฏิหาริย์จากเหตุการณ์นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งแสดงพุทธลักษณะพระพุทธเจ้าขณะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) มีพญานาคเจ็ดหัวแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความสำคัญของ “นาค” ในฐานะผู้ศรัทธาและทำนุบำรุงพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นความผูกพันอันเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า ซึ่งก็ชวนให้คิดได้ว่า บางทีการที่นาคอย่าง “นาถภุชงค์” มีจิตผูกพันกับ “อาชาชาย” ก็อาจจะมีเหตุบางอย่างในอดีตชาติเกี่ยวพันกันอยู่ก็เป็นได้...ตามหาคำตอบไปพร้อมกันในเรื่องราวโค้งสุดท้ายของละครแก้วกุมภัณฑ์ ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.05 น. และวันศุกร์ เวลา 18.45 น. ทางช่อง 33ละครที่เกี่ยวข้อง : แก้วกุมภัณฑ์

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei