Ch3Thailand Logo

มารู้จักบทบาทหน้าที่แท้จริงของ “กรมวัง”

เปิดอ่านแล้ว 12,074 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ตัวละครสำคัญที่มีบทบาทต่อความเป็นไปของ “มิ่งหล้า” ไม่แพ้ “เจ้านางปัทมสุดา” และกษัตริย์เมืองมัณฑ์ก็คือ “กรมวัง” บุรุษร่างใหญ่ในชุดแดงที่มีความโดดเด่น และมักจะถูก เจ้านางปัมทสุดาแสดงความดูถูกอยู่บ่อยครั้ง แม้กระทั่งในยามปฏิบัติงานตามหน้าที่ กรมวังคนนี้ก็มักจะถูกก้าวก่ายงานอยู่เสมอ ซึ่งตำแหน่ง กรมวัง นี้ เทียบได้กับตำแหน่งการปกครองในอดีตของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานีที่เรียกว่า “จตุสดมภ์” อันหมายถึง หมายถึง “หลักทั้งสี่” 

การปกครองแบบจตุสดมภ์ เป็นการปกครองที่เริ่มใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ปรับปรุงระบอบการปกครองในส่วนกลางตามแบบอย่างของขอม คือมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง แบ่งออกเป็น 4 กรม มีหัวหน้าเรียกว่า “ขุน” ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าเสนาบดีเป็นผู้ดูแลควบคุมในแต่ละฝ่าย

กรมเวียง   มีหน้าที่ดูแลความสงบของเมืองหลวง สถานที่สำคัญ รักษาความสงบในราชธานี เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรมเวียงจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กรมนครบาล” 

กรมวัง มีหน้าที่ดูแลกิจการในพระราชวัง ดูแลพระราชฐาน ควบคุมการรับจ่ายในวัง รับผิดชอบงานพระราชพิธี บังคับบัญชาคนในวังยกเว้นคนของกรมมหาดเล็ก รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการยุติธรรม ดูแลศาลหลวง เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจึงมีการเปลี่ยนชื่อจาก กรมวัง เป็น “กรมธรรมาธิกรณ์” 

กรมคลัง   มีหน้าที่หน้าที่ดูแลพระราชทรัพย์ ควบคุมรายรับ รายจ่าย ดูแลการค้ากับต่างประเทศ ดูแลรับรองคณะทูตจากต่างประเทศ และควบคุมดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอยุธยา เมื่อมีการปฏิรูปการปกครอง จึงมีการเปลี่ยนชื่อจาก กรมคลัง เป็น “กรมโกษาธิบดี” 

กรมนา   มีหน้าที่ดูแลที่ดินไร่นา เก็บภาษีที่นาและคอยควบคุมการทำนา หาพันธ์ข้าวและควายให้ราษฎร รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดพระราชพิธีแรกนา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่รับมาจากอินเดีย และมีหน้าที่เกณฑ์สัตว์พาหนะจากราษฎรในเวลามีศึกสงคราม เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจึงมีการเปลี่ยนชื่อจาก กรมนา เป็น “กรมเกษตราธิการ” 

รูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ์นี้ถูกยกเลิกไป เมื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองเป็นรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนมาใช้การปกครองในระบบกระทรวง ทบวง กรม ดังเช่นในปัจจุบันนี้

ติดตาม ละครรากนครา 5 ตอนสุดท้าย 5 วันรวด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 กันยายน – วันอังคารที่ 3 ตุลาคมนี้ (ศุกร์ เวลา 20.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 20.15 น. และจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 น.) ทางช่อง 33


ละครที่เกี่ยวข้อง : รากนครา

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei