Ch3Thailand Logo

“นักบวช” หรือ “หมอผี” คือความหมายแท้จริงของ “นักพรต”

เปิดอ่านแล้ว 780 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

เรื่องราวของซีรีส์ บูเช็คเทียน ในตอนนี้มีเรื่องราวของการทำคุณไสยเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อ ฮองเฮาหวัง ได้แอบเชิญ “นักพรตหมิงซานปิง” เข้ามาในเขตวังหลวงเพื่อทำพิธีกรรมสาปแช่ง “พระสนมอู่” ด้วยคำยุยงของ “พระสนมเซียว” ซึ่งการกระทำนี้ถือเป็นการเป็นผิดกฎร้ายแรงของราชสำนัก และในความเป็นจริงแล้วการทำคุณไสยก็ไม่ใช่กิจอันควรของนักพรตด้วยเช่นกัน

ตามความหมายที่แท้จริงของการเป็น “นักพรต” คือผู้บำเพ็ญพรต หรือผู้ประพฤติตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มกายและใจของตนให้อยู่ในทำนองคลองธรรม ซึ่งรูปแบบของนักพรตมีทั้งแบบที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยว จะยึดหลักการดำเนินชีวิตตาม “ลัทธิพรตนิยม” และนักพรตที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในอาราม จะยึดหลัก “ลัทธิอารามวาสี”

ส่วนในศาสนาพุทธ คำว่านักพรตจะรวมถึงนักบวชด้วย โดยเรียกนักพรตชายว่า ภิกษุและสามเณร ส่วนนักพรตหญิงเรียกว่าภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี ซึ่งในวรรณกรรมไทยมักจะใช้คำว่า นักพรต กับผู้ทรงศีลที่ไม่ใช่พระภิกษุที่ผ่านการบวชอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือใช้เรียกนักบวชที่ไม่สามารถระบุศาสนาได้ชัดเจน เช่น ฤๅษี มุนี ดาบส เป็นต้น

ถ้าว่ากันตามความหมายโดยเรวม นักพรต จึงหมายถึง นักบวช ผู้ทรงศีลที่มีหน้าที่ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ชี้ทางสู่ธรรมะที่ถูกต้อง ไม่ชี้ชวนให้งมงายในไสยศาสตร์ ซึ่งเมื่อแปลความหมายออกมาก็คือ ไสย คือ นอน หรือ อยู่นิ่ง ส่วนศาสตร์ก็คือความรู้ ความหมายของไสยศาสตร์ที่แท้จริงก็คือ ความรู้ที่เรียนแล้วไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใดๆ ในชีวิต จึงไม่มีผลดีและไม่จำเป็นต้องศึกษา ดังนั้น การทำคุณไสยของ นักพรตหมิงซานปิง นั้นไม่ใช่สิ่งที่นักพรตที่แท้จริงควรกระทำ จึงอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นเพียง “หมอผี” ในคราบนักบวชเท่านั้น

ติดตามเรื่องราวการชิงอำนาจเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งราชวงศ์ถังได้ใน ซีรีส์ บูเช็คเทียน ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 12.45 น. ทางช่อง 33

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei