Ch3Thailand Logo

“ความเมตตา” คุณธรรมบ่งบอกตัวตน “อโศก”

เปิดอ่านแล้ว 428 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ความเมตตา หมายถึง การมีจิตแห่งความรักใคร่ ความห่วงใย ความปรารถนาดี และการให้ความช่วยเหลือผู้คนโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้พบกับความสุข และพ้นจากความทุกข์โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน ซึ่งผู้ที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเจ้าชายผู้เปี่ยมความเมตตาก็คือ “อโศก” บุตรชายของ พระเจ้าพินทุสาร แห่งแคว้นมคธ ที่มักมอบความห่วงใยและความปรารถนาดีแก่ผู้คนรอบข้าง และพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่เขาสามารถช่วยได้ ให้พบกับเส้นทางแห่งความสุขอย่างแท้จริง

อโศก คือผู้ที่มองเห็นและเข้าถึงความสุขและความทุกข์ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะแม้ว่าตนเองจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในพระราชวัง โดยให้ พระเจ้าพินทุสาร ดูแลบ้านเมืองเพียงผู้เดียวก็สามารถทำได้ แต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อผู้คน จึงมักหาโอกาสเข้าพบปะพูดคุย และสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาพบว่าประชาชนต้อเผชิญกับความทุกข์ อโศก ก็จะพยายามช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นอย่างไม่มีข้อแม้ สังเกตได้จากเหตุการณ์ที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกขับไล่จากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม อโศก ก็เป็นผู้นำในการช่วยเหลือประชาชน จนทุกคนสามารถก้าวผ่านความโหดร้ายและความลำบากเหล่านั้นมาได้

ไม่เพียงเท่านี้ เหตุผลที่ อโศก ถูกยกย่องว่าเป็นเจ้าชายผู้เปี่ยมความเมตตา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาไม่เคยนิ่งเฉยต่อความยากลำบากของผู้อื่น และไม่เคยละทิ้งหน้าที่ในการดูแลประชาชน แต่เขากลับพยายามส่งมอบความเมตตาเหล่านั้นไปสู่ผู้คนให้ได้มากที่สุด ด้วยการดูแลทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีแนวคิดที่ยึดเป็นหลักมาโดยตลอดก็คือ “หากประชาชนของเขามีความสุขย่อมหมายถึง ความสุขที่พร้อมก่อตัวในหัวใจของเขาเช่นกัน” ดังนั้น ชื่อของ อโศก จึงถูกเล่าขานถึงคุณงามความดีที่ยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดมา


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei