Ch3Thailand Logo

“พระเมรุมาศ” วิจิตรตระการตาตามคติความเชื่อไตรภูมิพระร่วง

เปิดอ่านแล้ว 15,252 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

การจัดสร้าง “พระเมรุมาศ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผ่านความประณีตสุดแสนวิจิตรในการจัดสร้างออกมาอย่างสมพระเกียรติ ตามโบราณราชประเพณีและคติความเชื่อทางศาสนา

พระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดสร้างขึ้นตามคติความเชื่อไตรภูมิพระร่วงในพุทธศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารทรงบุษบกจำนวน 9 องค์ ที่เรียงรายไล่ระดับชั้น เปรียบเหมือนเป็นเทือกเขาสัตตบริภัณฑ์ รายล้อมยอดเขาพระสุเมรุ ในแต่ละชั้นถูกเชื่อมด้วยราวบันไดนาค 4 ชนิด ได้แก่ ฐานชาลาชั้นที่ 1 เป็น “นาคปุโรหิต” ฐานชาลาชั้นที่ 2 เป็น “มกรนาคา” ฐานชาลาชั้นที่ 3 คือ “วาสุกรีนาคราช” และบันไดสู่บุษบกองค์ประธาน เป็น “อนันตนาคราช” ส่วนตำแหน่งของอาคารทรงบุษบกทั้ง 9 องค์ มีการแบ่งแต่ละชั้นไล่จากจุดสูงสุดลงไปต่ำสุด คือ จุดกึ่งกลางชั้นบนสุด ที่ตั้งของพระเมรุมาศ เป็นอาคารบุษบกองค์ประธานยอด 7 ชั้นกลอน ยอดบนสุดประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร หรือ ฉัตรขาว 9 ชั้น ตัวอาคารเปิดโล่ง มีเพียง “ฉากบังเพลิง” ที่นำมากั้นเอาไว้รอบทิศ เพื่อบังลมและเพื่อมิให้เห็นพระบรมศพฯ ที่อยู่ด้านใน ถัดลงมาจะเป็น ฐานชาลาชั้นที่ 3 ชั้นนี้เป็นที่ตั้งของ “ซ่าง” อาคารทรงบุษบกมณฑปชั้นเชิง 5 ชั้น มีไว้สำหรับพระพิธีธรรม 4 สำรับ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สวดพระอภิธรรม อาคารตั้งอยู่ทั้ง 4 มุม  โดยรอบๆ จะมีประติมากรรมเทพชุมนุมกว่า 132 องค์วางประดับ ต่อมาเป็น ฐานชาลาชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของ “หอเปลื้อง” ซึ่งเป็นหอสำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่ พระโกศจันทร์ และอุปกรณ์สำหรับราชพิธี จำนวน 4 องค์ ตั้งอยู่ทั้ง 4 มุม สำหรับในชั้นถัดลงมาเป็น ฐานชาลาชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วยประติมากรรมท้าวจตุโลกบาล 4 องค์ วางประดับประดาอยู่ทั้ง  4 มุม ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก อีกทั้งยังมีเทวดาคุกเข่าประดับประดาอยู่รอบๆ อีกด้วย และในชั้นสุดท้าย คือพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศ เรียกว่า ลานอุตราวรรต จะประดับตกแต่งด้วย สระอโนดาตจำลอง ที่มีสัตว์หิมพานต์ในตำนาน เช่น ช้าง ม้า โค และสิงห์ ตั้งประจำอยู่คู่ละ 1 ชนิด รอบทิศทางขึ้นบันได และยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย 

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ซึ่งในระหว่างนี้จะมีการจัดนิทรรศต่างๆ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ของ รัชกาลที่ 9 ตลอดทั้งช่วงเย็นไปถึงค่ำ

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei