Ch3Thailand Logo

“ย่าแดง” ผู้ค้นพบความสุขบนวิถี “เกษตรพอเพียง”

เปิดอ่านแล้ว 156 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

อีกหนึ่งละครแห่งความประทับใจอย่าง “ธรณีนี่นี้ใครครอง” ที่ทำให้หลายคนยังคงจดจำ “อาทิจ” เด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่นอย่างพากเพียรในการเป็นเกษตรกร รวมถึงอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเรื่องอีกตัวก็คือ “ย่าแดง” เกษตรกรที่ยังคงยึดมั่นในการทำเกษตรบนแนวคิดแห่งความพอเพียง ตามทฤษฏีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนประสบความสำเร็จในการอาชีพของตัวเอง

“ย่าแดง” อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวละครที่สะท้อนชีวิตของเกษตรกรไทยหลายคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวเอง โดยตัวย่าแดง เป็นเพียงเกษตรกรคนหนึ่งที่เริ่มต้นทำการเกษตรมาจากการสืบทอดวิถีชีวิตทางมรดกอาชีพจากบรรพบุรุษ การทำไร่ทำสวนในช่วงแรกๆ แม้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก แต่เมื่อได้ลงมือทำ ปรับปรุง และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยตัวเองมากขึ้น ประกอบกับการนำหลัก “ความพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการไร่และสวน สิ่งที่ย่าแดงเชื่อมั่นและลงมือทำ นั้นส่งผลให้เห็นชัดเจนว่า การยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้อาชีพอื่นเช่นกัน ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และปรับตัวของแต่ละคน ย่าแดง สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกทำการเกษตรได้แบบค่อยเป็นค่อยไป จากที่ดินแปลงเล็กๆ จนกลายเป็นไร่สวนที่มีพื้นที่กว้างไกลสุดตา 

อาชีพเกษตรกรของ ย่าแดง นอกจากจะช่วยให้ตัวเองมีชีวิตที่เป็นสุขแล้ว ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ ให้มีโอกาสได้ทำงานเป็นคนงานในไร่ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ย่าแดง จึงเป็นที่รักและเคารพของคนทั่วไป เปรียบเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ผู้น้อยได้พึ่งพิงและมอบความรู้ในอาชีพให้ โดยเฉพาะ “อาทิจ” และ “ดรุณี” หลานๆ ของย่าแดง ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ได้ซึบซับและสืบทอดวิถีของเกษตรกรตามแนวคิดความพอเพียงนี้ต่อไป จึงนับได้ว่า  ย่าแดง เป็นตัวละครที่สะท้อนชีวิตเกษตรกรที่มีวิถีเรียบง่ายและเป็นสุขด้วยแนวคิดแห่งความพอเพียงได้อย่างชัดเจน

 “…คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่กินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…”  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei