Ch3Thailand Logo

โฮมมาร์ทมอบทุนเรียนฟรีระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2553

เปิดอ่านแล้ว 175 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                          โฮมมาร์ทมอบทุนการศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2553“โครงการ HOME MART Career Choice” HOME MART ( โฮมมาร์ท ) ร้านค้าวัสดุก่อสร้างจาก SCG ที่สนับสนุนการสร้างคน สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ เปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่าม.6 ที่อยากศึกษาต่อแต่ขาดโอกาส เข้าศึกษาใน “โครงการ HOME MART Career Choice” ปีการศึกษา 2553 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง (ร้านค้าในเครือข่ายธุรกิจจัดจำหน่าย) ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบการเรียนการสอน เน้นทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริงที่ร้านโฮมมาร์ท โดยเรียนภาคทฤษฏีที่โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด และฝึกปฏิบัติงานที่ร้านโฮมมาร์ททั่วประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2553 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
1.ทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา ( 2 ปี )
2.มีที่พักให้ระหว่างเรียนในสถานศึกษา ( 2 ปี )
3.เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไป-กลับ ภูมิลำเนาและสถานศึกษาตามโปรแกรม
4.รายได้ช่วงฝึกปฏิบัติงาน
5.จบแล้วมีโอกาสได้งานทำทันที

หลังจากจบหลักสูตร ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถรับหรือ
Download ใบสมัครได้ที่ -HOME MART Service Counter และ ร้าน โฮมมาร์ท ทั่วประเทศ -www.HOMEMART.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HOME MART Call Center 0-2586-2222

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei