Ch3Thailand Logo

กปร. ชวนน้องๆสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ 1

เปิดอ่านแล้ว 1,464 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมเรียนรู้ ดูงาน และสืบสานงานพระราชดำริ  กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ลงมือทำ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องมากว่า ๖ ปี โดยปีนี้ได้ดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กับโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา สู่การบูรณาการสร้างประโยชน์ของการดำเนินชีวิต และ   เป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ จุดประกายความสนใจ สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณภาพพร้อมจะเผยแพร่ สืบสานงานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ยังสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป  อย่างยั่งยืนเป็นปีแรก

         ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ จะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๑๐ ถีง ๑๖ ปีที่มีความสนใจในแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘๐ คน ร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวความคิด “สวนสนุกที่มีชีวิต จากห้องทรงงานของพระราชา” ทั้งกิจกรรมภาคทฤษฎี การบรรยายพิเศษ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” การบรรยายพิเศษ “เรียนรู้ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” กิจกรรมพิเศษจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ การไปรษณีย์ไทย” และกิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกจาก ๖ แห่งทั่วประเทศ ที่เปรียบเสมือน “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” เยาวชนจะได้เรียนรู้การศึกษาพัฒนาแก้ไขปัญหาดิน ได้เรียนรู้และลงมือทำการเพาะกล้าหญ้าแฝก การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากสมุนไพรท้องถิ่น การจักสานของเล่นจากทางมะพร้าว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนฝึกฝนกระบือเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ร่วมเรียนรู้  วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทดลองไถนา หีบอ้อยโบราณด้วยแรงงานกระบือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา  จังหวัดสระแก้ว ป่าต้นน้ำของแม่น้ำลำธารหลากหลายสาย ตื่นตาตื่นใจกับระบบนิเวศน์วิทยาที่พืชพรรณ สัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ อาทิ ผีเสื้อ นกเงือก ลิง ช้างป่า ทดลองทำโป่งดินเค็มให้กับผีเสื้อและสัตว์ป่าศึกษาพันธุ์และประโยชน์จากสมุนไพรป่า อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว โครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริที่ต้องการเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี ศึกษาเรียนรู้จุดเริ่มต้น และการพัฒนาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ เยี่ยมชมสหกรณ์ แพปลาชุมชน และร่วมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล

         และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของปีนี้ เยาวชน RDPB Camp รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ ทั้ง ๘๐ คน จะได้เป็นตัวแทนของเยาวชนที่มีปณิธานสืบสานงานพระราชดำริ เข้าถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าชมนิทรรศการชุด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวงอีกด้วย 

เยาวชนที่มีอายุ ๑๐ ถึง ๑๖ ปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้

เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th 

เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  www.rdpbcamp.com 

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ ๒๑---๒๔ เมษายน ๒๕๖๐


ติดต่อสอบถาม

๑. กองประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน กปร.) โทร. ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๑๑๘

๒. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โทร. ๐๘-๑๑๔๓-๔๓๘๙, ๐๙-๖๙๗๓-๖๓๗๗

๓.   ทางโทรสาร หมายเลข : ๐-๒๕๐๓-๙๘๒๖, ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓

๔.   ทางสื่อออนไลน์ 

E–Mail : rdpbcamp@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp

Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp

YouTube : Rdpbcamp Channel

Instagram: Rdpbcamp

Line: Rdpbcamp

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นี้APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei