Ch3Thailand Logo

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดบรรยายพิเศษ ประเด็นนักศึกษาฝึกงาน กับคณะม.ธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดอ่านแล้ว 425 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

   ไทยทีวีสีช่อง 3 และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินหน้าเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โดย คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากรายวิชาการศึกษางานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในสถานประกอบการ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาการทำงานของสถานีฯ และรับฟังบรรยายพิเศษประเด็นนักศึกษาฝึกงานเป็นสำคัญ

   งานนี้ คุณนัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ ตัวแทนจากฝ่ายข่าว รับหน้าที่วิทยากรพิเศษ ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ดีๆ ภายใต้ขอบเขตการบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและความคาดหวังของสถานีฯที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน การดูแลนักศึกษาฝึกงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ตลอดจนปัญหาในการทำงานร่วมกับนักศึกษาฝึกงานที่เกิดขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องเข้าฝึกงานกับองค์กรต่างๆในภาคการศึกษาถัดไป และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ให้ได้ตรงตามเป้าหมายมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้พูดคุยซักถามกับวิทยากรในข้อมูลที่ตนเองสงสัยหรืออยู่ในความสนใจ ซึ่งได้เสียงตอบรับจากกลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างดี ก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าชมการทำงานในส่วนวิทยุครอบครัวข่าว ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei