แผ่นดินของเรา ทำดีวันนี้เริ่มที่ตัวเรา

แผ่นดินของเรา ทำดีวันนี้เริ่มที่ตัวเรา

เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๓๔

ทำนอง
: สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง
: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ศิลปิน
: ป้อม ออโต้บาห์น
อัลบั้ม
: รักพ่อ..มิรู้จบ
สร้างสรรค์
: บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด
ถึงอยู่แคว้นใด
ไม่สุขสำราญ
เหมือนอยู่บ้านเรา
ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
ทรัพย์จากผืนดิน
สินจากนที
มีสิทธิ์เสรี
สันติครองเมือง
เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
รักชาติของเรา
ไว้เถิดผองไทย
ผืนแผ่นแหลมทอง
รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์
เสริมส่งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้น
ให้ยืนยง
แผ่นดินของเรา ทำดีวันนี้เริ่มที่ตัวเรา

ร่วมกันเขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อ “แผ่นดินของเรา”

เขียนความตั้งใจดี